Tom Heine Nätt

1Til daglig kan du finne meg som førstelektor ved avdeling for informasjonsteknologi på Høgskolen i Østfold. Her underviser jeg en rekke ulike emner. Bl.a. programmeringsfag, webutvikling og datasikkerhet.

Jeg har min utdannelse som “master i informatikk” fra Høgskolen i Østfold.

Ellers er jeg aktiv i utvikling av lærebøker for IT-fag i videregående skole.

Jeg brenner for å formidle IT-fag på en enkel måte. Bl.a. drifter jeg en egen blogg om datasikkerhet.